Truyện lớn trong đời

A và B nói chuyện:
A: – “Tậu xe (không tậu trâu), cưới vợ, làm nhà”, 3 việc lớn trong đời người đàn ông tôi đã làm xong. Còn cậu?
B: – Đối với tớ 3 việc đó tớ đã làm xong, đều chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Tớ còn một “việc lớn” chưa làm được.
A: – Việc gì?
B: – Việc cưới “vợ bé” mới là “việc lớn”
A: – !!!!!!!