Truyện lời thú tội của bác sĩ

Tại nhà thờ, một người đàn ông buồn bã nói với linh mục: “Thưa cha, con nghĩ Chúa sẽ không tha thứ cho con”.
– Con cứ nói đi, người sẽ nghe con.
– Là bác sĩ nhưng con lại làm “chuyện đó” với bệnh nhân của mình….
– Ồ, đây không phải lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này, có nhiều bác sĩ cũng đến đây xưng tội rằng đã ngủ với bệnh nhân.
– Nhưng thưa cha, con là bác sĩ thú y.