Truyện có đàng nuôi hay không

Nhà sắp có khách, bà vợ hỏi ông chồng:
– Ông định ăn mặc quần đùi thế này để tiếp khách sao?
– Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào!
– ông chồng hậm hực.
– Nếu vậy ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không?