Tôi là người giữ chìa khóa

Tại một bệnh viện tâm thần nọ, các bác sĩ đang vẽ một cái cửa giả để kiểm tra lần cuối trước khi cho bệnh nhân xuất viện.
Các bác sĩ bảo với bệnh nhân:
– Các anh hãy mở cánh cửa đó ra là có thể về nhà.
Các bệnh nhân hồ hơi xông vào cánh cửa giả, chỉ có một người đứng từ xa cười ngặt nghèo. Các bác sĩ vui mừng vì nghĩ anh này đã khỏi bệnh, họ tiến đến hỏi:
– Sao anh lại cười?
Tôi thấy bọn họ ngu quá – Bệnh nhân nọ đáp.
Các bác sĩ mừng thầm trọng bụng nhưng để chắc ăn nên hỏi tiếp:
– Sap anh bảo bọn họ ngu?
Anh này giơ cái xẻng lên và nói:
– Tại vì tôi giữ cái chìa khóa đây này, làm sao mà chúng nó mở cửa được.