Tìm trẻ lạc

Anh chàng nọ gọi điện cho bạn, nhưng bắt máy lại là giọng con nít thì thầm.
– Alô! Người kia hỏi – Cho chú nói chuyện với bố!
– Bố bận rồi – Giọng con nít thì thầm.
– Thế thì cho chú nói chuyện với mẹ!
– Mẹ cũng bận.
– Có ai khác ở nhà không?
– Có mấy nhân viên cứu trợ xã hội.
– Cho chú nói chuyện với họ!
– Họ bận lắm, chú ạ!
– Còn ai ở đấy không?
– Chú công an.
– Cho chú nói chuyện với chú công an!
– Chú ấy bận nhất đó!
– Bọn họ bận cái quái quỉ gì thế?
– Họ đang kiếm cháu.