Tỉnh táo

Một người khoe với bạn tấm ảnh cưới. Người bạn xem xong thắc mắc:
– Sao cậu lại đứng cách xa cô ấy thế?
– Để lúc giận nhau hay ly dị thì xé ra cho dễ!