Thực tập trái ngành

Hai sinh viên nói chuyện với nhau:
– Được thực tập ở cơ quan nhà nước, cậu có thấy tiến bộ nhiều không?
– Có chứ. Bây giờ tớ có thể pha trà và pha cà phê rất khéo.
– Kìa, cậu học công nghệ thông tin cơ mà.
– Ừ. Nhưng ở đó tớ được giao nhiệm vụ thực tập hơi trái ngành một tí.

\n