Thơ vui mùa cưới (Phần 9)


Lệnh “truy nã” tận bề trên. Lệnh từ quê tới, lệnh bên láng giềng.

Từ nay mãi tới ra Giêng.
Lệnh chồng lệnh chất không kiêng người nào.
Bao nhiêu “cơm bụi giá cao”.
Khạc không ra được, nuốt vào khó trôi.
Đi ăn cầm chắc đói rồi.
Mà lưng túi lép, rối bời ruột gan.
Phong bì mừng mấy trăm ngàn.
Lương còm hết nhẵn, phàn nàn cùng ai.
Cưới xin… nợ miệng trượt dài.
Ước “đời sống mới”, nay mai đỡ dần.