Thơ vui mùa cưới (Phần 7)


mùa cưới thiệp hồng đầy tay.

Có ngày vài cái loay hoay.

Biết sao xoay được cái hay trong bì.

Xoay được cái trong phong bì.

Lại lo không biết lấy gì trả đây.

Nợ thì chồng chất như mây.

Tôi đây vẫn phải đi vay, đi mừng…