Thơ vui mùa cưới (Phần 5)


Độc giả Phan Thị Thanh Minh chia sẻ một góc khác trong mùa cưới, đó là cảm giác khi đi ăn cỗ cưới.

Cánh thiệp xinh xinh gửi tới mình.
Nhiệt tình bạn gửi chớ coi khinh.
Mới quen vài bữa vui vì nghĩa.
Đã dán một phong vẹn với tình.
Cứ sáu người vào vừa một cỗ.
Mấy mươi mâm cạn độ vài bình.
Tiệc xong chẳng thấy dâu và rể.
Tiếp khách kiểu này thấy đã kinh.