Thơ vui mùa cưới (Phần 22)

Anh đầu đã có vợ.
Chú út còn độc thân.
Buổi liên hoan cuối năm.
Bàn tiêu chuẩn vợ chú.
Mẹ thích: “Rành giá cả”.
Bố muốn: “Thật thông minh”.
Anh cần: “Tốt tiếng Anh”.
Chị ưng: “Thị trường giỏi”.
Cháu đầu nói chưa sõi.
Cũng hăng hái tham gia.
“Theo ý kiến cả nhà
Chú cưới: Máy vi tính”.