Thơ vui mùa cưới (Phần 15)


Độc giả Nguyen Thieu đặt câu hỏi nhờ giải đáp bài toán đi ăn cưới ai và mừng thế nào cho khéo với đồng lương hưu.

Phía nam, nhạc c­­ưới đã lên loa.
Phía đông, rạp cưới đã dựng nhà.
Phía bắc, thiệp cưới vừa nhận được.
Phía tây, đám cưới cháu gần xa
Một ngày, bốn thiệp mời đỏ chói.
Chủ nhân chỉ có mỗi ông bà.
Đi ai, bạn giúp bài toán khó.
Lương hưu, bạn giùm cách tiêu pha.