Trang: 1   |  


thiệp đạo Thiên Chúa

gởi 1 tấm thiệp chúc mừng trong những ngày vui, hay lễ bổn mạng hay ngày lễ. cũng như lúc buồn. Để liên tướng nhớ đến Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta.
đồng thời hợp cùng các thánh để cảm tạ Chúa.