Tè dầm

Bờm bị mắc bệnh hay tè dầm trong đêm mà mà xấu hổ không dám thổ lộ cùng ai. Sau khi suy nghĩ một thời gian dài, lão quyết định đi gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi :
– Trước lúc bị, anh có nằm mơ gì không?
– Có, thưa bác sĩ. Tôi thấy một con qủy nhỏ đến và nói với tôi: “Chúng mình tè nhé”.
– Ok, bác sĩ nói, Lần sau gặp con qủy thì nói với nó rằng anh đã đi tè rồi
Mấy hôm sau, lão Bờm lại lọ mọ đến. Bác sĩ hỏi:
– Thế anh có nói với con qủy như tôi dặn không?
– Có, thưa bác sĩ.
– Anh không bị tè nữa chứ?
– Không, thưa bác sĩ. Nhưng khi tôi nói với nó như vậy, nó gật đầu và
bảo: “Thế thì chúng mình ị một cái vậy”.