Tăng phí vì làm mất khách

Nha sĩ nói với bà mẹ bệnh nhân:
– Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi buộc phải yêu cầu bà trả 50 franc cho việc nhổ răng của cậu nhà.
– Những 50 franc? Lúc đầu ông nói giá của việc đó là 10 franc cơ mà!
– Đúng vậy, nhưng cậu ấy la hét quá to, làm cho 4 bệnh nhân chờ ở ngoài kia bỏ chạy cả rồi!