Sự thật về phụ nữ

Nước làm hỏng rượu , xe bò làm hỏng đường đi và đàn bà làm hỏng đàn ông.
Nếu không có đàn bà thì thế giới này chẳng có ai phải xuống địa ngục
Cái lưỡi trong miệng đàn bà là một trong những sai lầm lớn nhất của tạo hóa. (Câu này trong kinh thánh Tamud, không phải của haynhat.com)
Đàn ông toàn bậc chịu chơi
Đàn bà keo kiệt cả đời ki bo
Đàn ông xe máy ô tô
Đàn bà xe đạp xe thồ mà phi
Đàn ông tính chẳng sợ chi
Đàn bà nhìn thấy cái gì cũng run
Đàn ông hàm én râu hùm
Đàn bà lông mũi um tùm thấy ghê
Đàn ông uống rượu rất phê
Đàn bà một hớp đã tê cả mồm
Đàn ông có một không hai
Đàn bà cã đám lai rai vĩa hè
Đàn ông chẵng có lôi thôi
Đàn bà thì có miệng môi réo ồ
Đàn ông tập tạ thì đô
Đàn bà không tập vẫn đô như thường
Đàn ông có tính dễ thương
Đàn bà có tính coi thường đàn ông
Đàn ông học rộng hiểu thông
Đàn bà hỏng học chổng mông kêu trời
“Con gái tham lam chỉ biết chử tiền, thích này thích nọ thật phiền các ông”
Gái xưa thủ tiết thờ chồng
Gái nay bán tiết thờ chồng ….theo trai.
Gái xưa dạ một vâng hai.
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưathùy mị thục hiền.
Gái nay như mấy… con điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường.
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật làxinh.
Gái nay như thể…..”tinh tinh xổng chuồng “.
Gái xưa ăn nói dịu dàng.
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đã mê.
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường.
Gái nay giận lẫy kiếm đường theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay.
Gái nay làm biếng khoanh tay đứng nhìn
Còn một điểm rất làduyên
Chớ ngồi bạnh chân kèo nàng “stream” !
Trời sinh con gái “có duyên”
Mặt dày, môi mỏng, mắt huyền……Bò con
Trời sinh con gái “ki bo”
Có gì “cho” hết chẳng lo gì đời
Trời sinh con gái “tuyệt vời”
Việc nhà chểnh mảng lo chơi tối ngày
Trời sinh con gái “hát hay”
Hát cho chó chạy,chim bay giật mình
Trời sinh con gái “quá xinh”
Đẹp hơn Thị Nở thất kinh Chí Phèo
Trời sinh con gái “vốn nghèo”
Thời trang, son phấn giá bèo là chê
Trời sinh con gái “tóc thề”
Nhuộm vàng, nhuộm đỏ như bê một đàn
Trời sinh con gái “rất ngoan”
Chẳng vâng, chẳng dạ, nói ngang bỗ bàng
Trời sinh con gái “đoan trang”
Hơi tí nổi cáu ít chàng nào ưa
Trời sinh con gái “khó cưa”
Ga , sành điệu mắc lừa như chơi
Trời sinh con gái “ít lời”
Vài ba cô lại chợ trời mọc ra
Trời sinh con gái “nết na”
Tối ngày sàn nhảy, quán bar la cà
Trời sinh con gái “vị tha”
“Rận”chàng “Rận” luôn cả cha của chàng
Trời sinh con gái “đàng hoàng”
Ra đường thô lỗ chẳng màng xung quanh
Trời sinh con gái “mỏng manh”
Tức lên giở võ đánh anh tức thì
Trời sinh con gái làm chi?
Trời sinh con gái cũng vì con tra
Xem tiếp