Song sắt

Một phạm nhân hỏi cai tù:
– Sao cửa sổ ở đây lại có tới hai lớp song sắt vậy?
– Để đảm bảo chắc chắn hơn.
– Vớ vẩn thật, làm quái gì có đứa nào muốn vào đây ăn trộm cơ chứ!