Sơ suất

Ông bố trách con trai:
– Nhà bác Trương hàng xóm rất không vui vì con đánh vào mắt con trai bác ấy. Con nói là sơ suất phải không?
– Vâng ạ, con định nhằm vào mũi nó cơ.