Sắp có án mạng

Chuông điện thoại của đồn cảnh sát reo:
– Đến mau, cứu tôi với!
– Có chuyện gì thế?
– Có một con mèo ở trong phòng!
– Xin lỗi, chúng tôi không can thiệp theo những yêu cầu loại vớ vẩn như vậy!
– @$!@##, nhưng mà tôi là vẹt!