Sao không thổi?

– Chị kia vừa vượt đèn đỏ sao anh không thổi ?
– Tôi không muốn phải nhịn đói hôm nay !
– Sao có chuyện no đói ở đây ?
– Cô ta là vợ tôi, đang vội về nhà nấu cơm đó!