Rơi ngay lên đây.

Hai vợ chồng đi du lịch bằng tàu hỏa trên một toa có 3 giường nằm.
Người chồng để vợ nằm tầng trên cùng, anh ta nằm tầng giữa, còn dưới cùng là một ông khách khác. Nửa đêm, nghe có tiếng động khác lạ ở tầng trên, ông chồng quát to:
– Ai làm gì trên ấy đấy?
– Tôi đây mà! – Ông khách kia đáp – Tôi vừa trở mình một cái, thế là rơi ngay lên đây.