Rét thì thôi

– Tớ chẳng thấy nhà cậu có buồng tắm. Cậu tắm rửa ở đâu?
– Ra ngoài sông.
– Thế mùa rét thì sao?
– Mùa đông thì cũng chỉ vài tháng chứ mấy!