Rất tiếc anh đã không

Một hôm trời giông gió, sấm sét, mưa như trút, cô vợ hỏi chồng:
– Anh có nhớ ngày chúng mình quen nhau không, trời cũng mưa gió sấm chớp đùng đùng như hôm nay…
– Quên sao được. Nhưng tiếc là anh đã coi thường lời cảnh báo của thiên nhiên.
=))