Rất an toàn

– Mẹ: Bánh của em con để đâu rồi?
– Con: Một nơi rất an tòan!
– Mẹ: Ở đâu vậy?
– Con: trong bụng con nè! (Dọt lẹ)