Quảng cáo hiệu quả

Mục kết bạn trên báo nọ đăng:
– “A.A, nữ 22 tuổi, người mẫu kiêm diễn viên, tài sản 50 triệu đôla, chưa hề lập gia đình, cần tìm một người chồng như nhân vật chính X trong tiểu thuyết Y của nhà văn Z”.
– Ngày hôm sau, nửa triệu bản cuốn tiểu thuyết đó được bán hết veo.