Phó nháy đi chụp đám ma

Đôi khi có những thói quen nghề nghiệp dẫn tới tình huống dở khóc dở cười.
Sau khi đã chôn cất hoàn tất, người thân và các con cháu đứng xung quanh mộ người quá cố để chụp kiểu ảnh cuối cùng để lại cho con cháu về sau.
Phó nháy yêu cầu mọi người đứng xung quanh, sắp xếp để chụp được tất cả.
– Nào tất cả nhìn nào, 1 2 3 cười tươi nào.{:3_43:}