Ông và cháu

đang để học hỏi ..
Ông nội và cháu đích tôn 3 tuổi ngồi chơi trò bán hàng.
Cháu:
– Đây tôi đưa bác 5 ngàn, nhưng với một điều kiện.
Ông:
– Điều kiện gì cũng được.
Cháu:
– Thật không?
Ông:

– Thật!
Cháu:
– Bác phải về dạy lại con bác đi nhé, con bác hay đánh tôi lắm đấy.
– Ông: !!!!