Nhanh trí

Một cặp đang đứng đợi cha cố làm lễ thành hôn. Cả hai người đều để tóc dài ngang vai và cùng đeo khuyên tai.
Cha cố sau một hồi phân vân, trịnh trọng nói với đôi tân hôn:
– Nào, bây giờ xin mời một trong hai con hãy đeo nhẫn cho cô dâu!