Một chai ba người

Chồng say lướt khướt trở về nhà, vợ càu nhàu:
– Hứa mãi rồi, vẫn uống nhiều, lại say bét nhè!
– Nhiều nhặn gì đâu, có một chai cho ba người.
– Thế sao lại say đến thế này?
– À, tại hai thằng kia hẹn nhưng chả thấy đến.