Mất hết

Con trai học lớp 2, thích toán hơn môn tập làm văn.
Một hôm, đi học về, thấy mặt mũi con buồn xo, bà mẹ mới gọi vào hỏi, con trai ấm ức kể:
– Hôm nay cô giáo cho chúng con làm bài tập làm văn là đặt câu với các dụng cụ học tập.
– Rồi sao?
– Con làm xong đầu tiên mà cô cho có 2 điểm, cô còn bảo con lười.
Bà mẹ mở vở của cậu con ra thì thấy:
1. Cuốn vở của em bị mất.
2. Cuốn sách của em bị mất.
3. Cái bút chì của em bị mất.
4. Cái thước kẻ của em bị mất.

Cậu con còn liệt kê mất các thứ khác, nói chung là mất hết.