Lý sự cực cùn

Một hôm Viên cảnh sát đến bệnh viện nha khoa để nhổ răng sâu.
nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm lành vừa nhổ ra của mình, nổi cáu quát:
– Này ông, ông có điên không đấy! Tại sao lại nhổ nhầm vào răng lành của tôi?
Tay nha sĩ tỉnh bơ nói:
– Bộ ông không tóm nhầm ai bao giờ chắc?
– !!!!!