Lành bệnh

Tại bệnh viện tâm thần có thấy có 2 anh chàng đang nằm bơi còn một người thì ngồi trên ghế đá ở sân cầu lông. thấy vậy bác sĩ nghĩ rằng bệnh tình của anh chàng ngồi ghế này đã thuyên giảm nhưng vẫn quyết định thử. Bác sĩ đến gần anh bệnh nhân trên và hỏi:
Sao anh không xuống bơi với các bạn cho vui?
Anh kia liền trả lời:
Ông điên à? nước sâu thế kia mà tôi lại không biết bơi, xuống tắm để chết đuối à?
– !!!!!