LẠI LÀ 3 ĐIỀU ƯỚC

Có 1 người kia đến nhà thờ và xin chúa ban cho 3 điều ước .Chúa đồng ý và hỏi ngươi ước gì.
– Điều ước thứ 1:”Con ước mình được đẹp trai” .
– Chúa :”Ta đồng ý” .
– Điều ước thứ 2:”Con muốn được giàu sang ” …
– Chúa :”Ta đồng ý” .
– Điều ước thứ 3:” Xin chúa cho con thêm 3 điều ước ” .
Chúa nhìn người đàn ông, mỉm cười và nói :”Con thấy chân ta bị gì không ?” .
Người đàn ông :”Dạ chân chúa bị đóng đinh ” .
Chúa nói :”Chân tao mà không đóng đinh thì tao đá mày chết mẹ mày rồi “

\n