La oan em!

– Chị: Em có lấy tờ 5000đ của chị không?
– Em: Chị đừng la oan cho em!
– Chị: rõ ràng chị thấy mất một tờ mà!
– Em: không phải đâu! em chỉ lấy tờ 10000đ chứ không phải tờ 5000đ như chị nói đâu!
– Chị: !?!?!