Kỹ thuật chép bài

– Nè, mày chép hoài của tao vậy không sợ giống nhau thầy trừ điểm à?
– Yên tâm đi, bài của mày là “Ông sống trong thời kỳ xã hội đen tối!”. Còn của tao là: “Ông sống trong thời kỳ xã hội đen!”
– ???