Kon trai Kon gái

Kon trai uống say dễ wên kon gái
Kon gái uống say dễ nhớ kon trai
Kon trai có thể wên nhưng không thể tha thứ
Kon gái có thể tha thứ nhưng không thể wên
Kon trai nói chia tay khi cảm thấy iu 1 người kon gái khác
Kon gái muốn chia tay khi cảm thấy giữa 2 người có một khoảng cách
Kon trai tò mò về tất cả kon gái
Kon gái chỉ tò mò khi có người kon trai thick mình
Kon trai luôn ước mình là người đầu tiên của kon gái
Kon gái luôn ước mình là người cuối cùng của kon trai….