Kinh nghiệm

Cô gái nọ tỉ tê với mẹ:
– Mẹ ơi! Cái anh chàng ở đầu phố hễ thấy con đi đâu là lẵng nhẵng bám theo khiến con rất bực mình!
– Bà mẹ liền đáp:
– Lần sau, muốn khỏi bị quấy rầy, con hãy rẽ vào một quầy hàng nữ trang nào đó!