Khuyết điểm

Thầy giáo đánh thức Tí đang ngủ gật.
– Thầy giáo: Tí em có biết em mắc khuyết điểm gì không?
– Tí: Thưa thầy… ngủ không mắc màn…ạ!
– Thầy giáo: ?!!