Khuyết điểm

– Này, chàng rể mới của bà thế nào?
– Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết đánh bạc!
– Nhưng đó là ưu điểm của anh ta đấy chứ?
– Không, khuyết điểm lớn bà ạ. Thằng đó không biết đánh bạc nhưng cứ đâm đầu vào chơi.