Không nuôi nổi vịt


Anh nọ nợ anh kia đã lâu rồi mà không trả. Mỗi lần anh kia đòi thì cứ kêu túng, xin khất.

Một hôm, anh kia lại đến đòi, thấy anh nọ đang ngồi ăn cơm, trên mâm có cả con vịt quay còn nóng hổi, mới hỏi:
Hôm nay ăn sang thế, chắc anh có tiền trả tôi rồi nhỉ?
– Chà! Thật tôi túng quá. Hôm nay cũng chưa trả anh được.
– Thôi đi! Cứ hẹn mãi! Anh có tiền mà không muốn trả, chứ túng thiếu nỗi gì?
– Túng thật mà! Không dám nói dối anh đâu!
– Hừ! Ăn nguyên cả con vịt quay mà còn kêu túng?
– Thì túng đến nỗi một con vịt cũng không nuôi nổi, phải làm thịt, chứ còn túng đến như thế nào nữa!

– !!!!!