Không nghe lời

Bố chất vấn con trai:
– Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không?
– Dạ, con con…
– Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại… làm được như thế.