Không mua bằng tiền được

Cô gái nói với chàng trai:
– Em không thích tiền, tình yêu không mua bằng tiền được!
– Thế em thích gì? Một chiếc xe máy xịn màu đỏ nhé?
– Vâng vâng! Một chiếc như vậy thì tình yêu mới nồng thắm.