Không dám nữa

Sau đám cưới, anh chồng trẻ bảo vợ:
– Chúng ta hãy đốt hết các hóa đơn chi phí cho đám cưới đi nhé!
– Cô vợ ngạc nhiên: Tại sao phải làm điều đó vậy anh yêu?
– Anh sợ rằng sau này con trai chúng ta mà đọc được đống hóa đơn ấy thì không dám lấy vợ nữa.