Không can thiệp

Hai người bạn nói chuyện với nhau:
– Cậu sẽ làm gì nếu một con lợn lòi tấn công vợ mình?
– Đáng đời nó!
– Ơ kìa, sao lại tàn nhẫn với vợ thế?
– Đấy là tớ nói con lợn, nếu nó dám xông vào cô ấy.