Không cần nhiều đến thế

Một triệu phú trẻ nói với cô đào xinh đẹp mà anh ta đang chết mê chết mệt:
– Em nghĩ thế nào nếu hai ta cùng nhau tiêu tiền của anh?
– Được thôi!
– Anh muốn suốt đời chúng mình làm như vậy!
– Em không nghĩ là phải tốn nhiều thời gian đến thế để tiêu hết tiền của anh