Khoảng cách

– Ngài là nhân chứng duy nhất của vụ cướp. Ngài đứng cách xa bọn tội phạm bao nhiêu, khi nghe tiếng súng đầu tiên?
– Khoảng 2 mét, thưa ngài chánh án!
– Còn phát súng thứ hai?
– Ồ! Khi ấy tôi đã ở xa lắm rồi.