Khó hơn mua cả cánh rừng về nhà

Nhìn thấy một chiếc Rolls Royce lộng lẫy, chồng quay sang vợ tấm tắc:
– Em xem kìa! Xe thế mới gọi là xe chứ!
– Nhưng xe này không đi picnic, không ra rừng ngoại ô được.
– Ôi dào, nếu em đã có tiền mua chiếc xe như vậy, thì người ta sẽ mang cả rừng đến tận nhà cho em.