Khiêm tốn

– Cô: Em hãy cho cô biết: Khiêm tốn có phải là đức tính tốt không?
– Tèo: Thưa cô tốt ạ!
– Cô: Vậy em hãy cho 1 ví dụ
– Tèo: Dạ, em có 10 cái sẹo nhưng nếu bạn hỏi em sẽ khiêm tốn trả lời là chỉ có 1 cái ạ!
– Cô: trời ạ!