Khi ngốc cưỡng hiếp

Một cô gái chạy đến đồn cảnh sát thở hổn hển, tố cáo là mình vừa bị cưỡng hiếp… Viên thanh tra hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
– Xin ông giúp tôi. Ở ngõ vắng đằng kia có một kẻ đần độn vừa cưỡng bức tôi.
– Nhưng sao cô biết đó là kẻ đần độn?
– Vì tôi phải chỉ dẫn hắn mới biết cách làm.

\n