Khẩn cấp!!

Trước hiệu thuốc tây có hàng người đang xếp hàng chờ đến lượt.
Bỗng một chàng trai từ phía sau vừa chen lên vừa hổn hển nói:
– Làm ơn cho tôi qua, gấp lắm, người nhà đang nằm đợi.
Nghe vậy mọi người liền tránh ra nhường đường cho anh ta đi.
Đến quầy thuốc anh ta nói với người bán:
– Làm ơn cho 2 bao cao su.